ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Стручна служба начелника општине
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Послови општинског начелника
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Зенаида Икановић, Самостални стручни сарадник за односе са јавношћу
Телефон: 053/315-178
E-мејл:
zenaidai@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Обезбјеђење слободног приступа информацијама свим заинтересованим лицима, обезбјеђење јавности рада општинске управе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о слободи приступа информацијама, чл. 4, 11, 14. и 16, „Службени гласник Републике Српске“ број: 20/01
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
Адреса становања
Контакт телефон
Образложење и информација која се тражи
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац