ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Нада Видић , Самостални стручни сарадник за управно-правне послове из области предузетништва
Телефон: 053 315-163
E-мејл:
nadav@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рјешавањем на основу захтјева за промјену података, предузетнику се омогућује да послује у складу са важећим законским прописима
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , чл. 190. Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10, Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, чл. 21. Службени гласник Републике Српске бр. 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16, Закон о трговини , чл. 5. Службени гласник Републике Српске бр. 6/07, 52/11, 67/13 и 106/15, Закон о угоститељству , чл. 5. и 7. Службени гласник Републике Српске бр. 15/10, 57/12 и 67/13, Закон о превозу , чл. 6. Службени гласник Републике Српске бр. 111/08, 50/10 и 12/13, Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске, Уредба се примјењује у цјелости, Службени гласник Републике Српске, број: 9/13, 33/13 , Правилник о садржају и начину вођења регистра предузетника, Правилник се примјењује у цјелости, Службени гласник Републике Српске бр. 81/12, 67/14 , Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника, Правилник се примјењује у цјелости, Службени гласник Републике Српске бр. 53/14, Уредба о предузетничким дјелатностима, Уредба се примјењује у цјелости, Службени гласник РС, број 25/15 , Правилник о занатским дјелатностима , Правилник се примјењује у цјелости , Службени гласник РС, број 46/13 и 98/14 , Правилник о дјелатностима за чије обављање није потребан пословни простор , Правилник се примјењује у цјелости Службени гласник РС, број 63/12, Одлука о општинским административним таксама , чл. 1. Службени гласник општине Дервента, бр. 2/12, 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешења о промјени података у рјешењу о регистрацији дјелатности предузетника 10 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Идентификација предузетника: Пословно име
ЈИБ
Регистарски број
Сврха промјене
Начин обављања дјелатности
Дјелатност предузетника
У зависности од врсте промјене, подаци у тачкама на које се промјена односи
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта / Пасош (за страног држављанина) МУП Овјерена копија
Рјешење о регистрацији предузетника или увјерење о обављању дјелатности, ако је сједиште на подручју друге јединице локалне самоуправе Општинска управа Оригинал „Рјешење о регистрацији предузетника“ прибавља се по службеној дужности ако га издаје ово одјелење или га има у својој архиви
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 2 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До промјене услова код подносиоца захтјева или одјаве дјелатности.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац