ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Нада Видић , Самостални стручни сарадник за управно-правне послове из области предузетништва
Телефон: 053 315-163
E-мејл:
nadav@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рјешењем се омогућује привремени/трајни престанак обављања дјелатности(односно привремено замрзавање права и обавеза предузетника у случају привренменог престанка) у складу с важећим законским прописима
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , чл. 190. Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10 , Закон о занатско-предузетничкој дјелатности , чл. 21. и 30. Службени гласник Републике Српске бр. 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16, Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника , Правилник се примјењује у цјелости, Службени гласник Републике Српске бр. 53/14 , Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. Службени гласник општине Дервента, бр. 2/12, 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење о престанку обављања дјелатности предузетника – одјави 10 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Идентификација предузетника: Пословно име
ЈИБ
Регистарски број
Име и презиме
ЈМБ
Сврха промјене
Разлози за привремени престанак у периоду дужем од шест мјесеци (у периоду од 2 године)
Датум привременог престанка
Датум наставка
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта / Пасош (за страног држављанина) МУП Овјерена копија
Рјешење о регистрацији предузетника Општинска управа Оригинал Прибавља се по службеној дужности ако га издаје ово одјелење или га има у својој архиви.
Докази за привремени престанак у периоду дужем од шест мјесеци (током 2 године): породиљско одсуство, болест, стручно усавршавање, и сл. Разне надлежне институције Оригинал или овјерена копија
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 2 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До промјене услова код подносиоца захтјева или одјаве дјелатности.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац