ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Нада Видић , Самостални стручни сарадник за управно-правне послове из области предузетништва
Телефон: 053/315-163
E-мејл:
nadav@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање наставка обављања дјелатности у складу са важећим прописима
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , чл. 190. Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10 , Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, чл. 21. и 30. Службени гласник Републике Српске бр. 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16, Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника, Правилник се примјењује у цјелости , Службени гласник Републике Српске бр. 53/14 , Одлука о општинским административним таксама , чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешења о промјени података у рјешењу о регистрацији дјелатности предузетника 10 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Лични подаци о подносиоцу захтјева: Име (име родитеља) и презиме
ЈМБ
Број личне карте
Улица и број
Општина
Мјесто
Телефон
Стручна спрема
Занимање
Пол
Пословно име
Подаци о сједишту
Датум наставка обављања дјелатности
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта / Пасош (за страног држављанина) МУП На увид
Рјешење о регистрацији предузетника Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Оригинал Прибавља се по службеној дужности ако га издаје ово одјелење или га има у својој архиви
Рјешење о привременом престанку Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Оригинал Прибавља се по службеној дужности ако га издаје ово одјелење или га има у својој архиви
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 2 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До промјене услова код подносиоца захтјева.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац