ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Нада Видић , Самостални стручни сарадник за управно-правне послове из области предузетништва
Телефон: 053 315-163
E-мејл:
nadav@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Могућност легалног обављања дјелатности након радног времена одређеног општинском одлуком
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, чл. 190. „Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10 , Одлука о радном времену у угостуитељским, трговинским, занатским, услужним у другим објектима и дјелатностима на подручју општине Дервента , чл. 13. Службени гласник општине Дервента, бр. 9/11, 3/13, 6/15, 8/16, Одлука о општинским административним таксама , чл. 1. Службени гласник општине Дервента, бр. 2/12, 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за привремена рјешења до 7 дана 10 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме, име једног родитеља
Пребивалиште и адреса становања
Контакт телефон
Пословно име и сједиште
Разлог подношења захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регистрацији Одјељење за привреду и друштвене дјелатности или надлежни суд Оригинал Прибавља се по службеној дужности ако га издаје ово одјелење или га има у својој архиви
Лична карта МУП На увид
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 2 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Једнократно, за период/дане назначене у одлуци.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац