ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Весна Симић , Самостални стручни сарадник за послове пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова и риболова
Телефон: 053 315-170
E-мејл:
vesnas@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права пољопривредних произвођача пред другим органима
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, чл. 159. Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10 , Одлука о опшгтинским административним таксама , чл. 1. Службени гласник општине Дервента, бр. 2/12, 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за увјерења, ако није другачије прописано 5 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца
ЈМБ
Број ЛК
Адреса
Контакт телефон
Сврха издавања увјерења
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства АПИФ Копија
Изјава о бављењу пољопривредном производњом Овјера се врши у Одј за општу управу Оригинал
Доказ о посједовању земљишта (ЗК извадак, посједовни лист или лист непокретности, уговор о закупу земљишта) РУГИПП, нотар, општина Копија
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 2 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно, до промјене услова код произвођача.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац