ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Нада Видић , Самостални стручни сарадник за управно-правне послове из области предузетништва
Телефон: 053/315-163
E-мејл:
nadav@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Исправка грешке у рјешењу и доношење одговарајућег закључка, чиме се омогућује провођење рјешења у складу с прописима и утврђеним чињеницама
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, чл. 207. „Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10, Одлука о општинским административним таксама , чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, име оца и презиме
Датум и мјесто рођења
Број и мјесто издавања личне карте
Адреса становања
ЈМБГ
Контакт телефон
Рјешење које се исправља
Напомена о грешци коју треба исправити
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење које се исправља Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Оригинал или овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 15 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац