ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Љиљана Мујачић , Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности за област јавних предузећа и установа
Телефон: 053/315-165
E-мејл:
ljiljanam@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање увјерења ради остваривања права и правних интереса у другим поступцима
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , чл. 160. „Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 50/10 , Закон о студентском стандарду, чл. 10. „Службени гласник Републике Српске“, број 34/08
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, презиме, име једног родитеља
Адреса становања
Датум и мјесто рођења
ЈМБГ подносиоца захтјева
Контакт телефон
Подаци о члановима домаћинства (презиме, име, год. рођења, сродство и занимање)
Сврха издавања увјерења
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Листа чланова домаћинства Одјелење за општу управу Копија
Увјерење о приходима запослених чланова домаћинства Пореска управа РС Копија
Увјерење од Завода за запошљавање за незапослене чланове заједничког домаћинства Завод за запошљавање Оригинал или овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 (Рок за преглед потпуности захтјева – 2 дана)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 15 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Једнократно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац