ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Љиљана Мујачић , Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности за област јавних предузећа и установа
Телефон: 053/315-165
E-мејл:
ljiljanam@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Подршка активностима удружења грађана/НВО и помоћ у реализацији њихових најбољих пројеката
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, чл. 59. и 82. „Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, Закон o удружењима и фондацијама Републике Српске , чл. 35. „Службени гласник Републике Српске“, број 52/01 и 42/05 , Закон о општем управном поступку, чл. 206. „Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 50/10 , Правилник о финансирању у области спорта и физичке културе и категоризацији спортова општине Дервента, чл. 4. Службени гласник општине Дервента, бр. 12/17, Одлука о критеријума расподјеле средстава удружењима грађана и невладиним организацијаа, чл. 4. Службени гласник општине Дервента, број 2/14
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив удружења грађана
Назив пројекта, програма, активности
Адреса удружења грађана
Област (спорт, култура, НВО, омладинске организације…)
Генерални циљ пројекта
Датум почетка реализације
Трајање пројекта
Подручје покривено пројектом
Опис пројекта
План активности
Одговорне особе за реализацију активности
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Захтјев („Апликациона форма“ и „Финансијска форма“) Подносилац захтјева Оригинал
Статут удружења/организације НВО/Удружење грађана Копија
Рјешење о регистрацији Основни суд Добој Копија
Увјерење о пореској регистрацији -ЈИБ Пореска управа РС Копија
Уговор са банком са наведеним трансакцијским рачуном Подносилац захтјева Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 (3 дана за преглед предмета)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 30 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Једнократно, до исплате средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац