ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Љиљана Мујачић , Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности за област јавних предузећа и установа
Телефон: 053/315-165
E-мејл:
ljiljanam@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Пружање новчане подршке мајкама са троје или више дјеце
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о дјечијој заштити, чл. 10. Службени гласник Републике Српске, број: 04/02 и 17/08 , Закон о локалној самоуправи , чл. 59. Службени гласник Републике Српске број, 97/16, Статут општине Дервента, члан 82. Службени гласник општине Дервента, број: 7/14
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме, име оца и име
Датум и мјесто рођења
ЈМБ
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште-адреса становања
Контакт телефон
Назив факултета/школе
Број чланова домаћинства
Имена дјеце, датуми и мјесто рођења
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта мајке МУП Овјерена копија
Увјерење о пребивалишту МУП Оригинал
Увјерење из матичне књиге рођених за свако дијете Одјелење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Изјава о заједничком домаћинству – кућна листа Одјелење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Текући рачун Банка Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 (3 дана за преглед предмета)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 15 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До реализације и исплате новчаних средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац