ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Љиљана Мујачић , Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности за област јавних предузећа и установа
Телефон: 053/315-165
E-мејл:
ljiljanam@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Помоћ брачним паровима у процесу вантјелесне оплодње и побољшање демографске ситуације у општини
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, чл. 82. „Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, Статут општине Дервента, чл. 89. „Службени гласник општине Дервента“, број 7/14, Правилник о додјели једнократних новчаних помоћи за подршку пронаталитетној политици , Правилник се примјењује у цјелости , „Службени гласник општине Дервента“, број 5/15
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме, име оца и име
Датум и мјесто рођења
ЈМБ
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште-адреса становања
Контакт телефон
Образложење захјева
Износ тражених средстава
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Копија
Текући рачун Банка Копија
Доказ надлежне канцеларије Фонда здравственог осигурања РС о признавању права на двије процедуре Фонд здравственог осигурања РС Оригинал или овјерена копија
Потврда о мјесту пребивалишта подносиоца захтјева МУП Оригинал или овјерена копија
Медицински налази који доказују оправдану потребу за процедуром асистиране репродукције, и медицинску документацију о претходно проведеним и неуспјелим поступцима вантјелесне оплодње Здравствена установа Оригинал или овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Нема дефинисаног рока
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Једнократно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац