ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Љиљана Мујачић , Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности за област јавних предузећа и установа
Телефон: 053/315-165
E-мејл:
ljiljanam@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издвајање средстава из буџета општине за побошање стандарда студената са подручја општине и омогућавање постизања бољих резултата у учењу и раду
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о студентском стандарду, чл. 17. став 1. Службени гласник Републике Српске, број 34/08 , Закон о локалној самоуправи , чл. 82. став 3. Службени гласник Републике Српске број, 97/16, Статут општине Дервента, члан 89. став 3. Службени гласник општине Дервента, број 7/17 , Правилник о стипендирању редовних студената и надарених ученикa средњих шко члан 4. и 9. став 3. Службени гласник општине Дервента, број 15/12
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме, име оца и име
Датум и мјесто рођења
ЈМБ
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште-адреса становања
Контакт телефон
Назив факултета/школе
Година студија
Подаци о претходном школовању (навести завршену средњу школу или годину студија)
Успјех и просјечна оцјена
Подаци о претходном кориштењу стипендије
Подаци о члановима породице који, евентуално, користе стипендију (име и презиме, сродство с подносиоцем захтјева)
Подаци о статусу породице
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда да је редован студент/ученик Факултет/ школа Оригинал
Увјерење о оствареној просјечној оцјени Факултет Оригинал
Потврда о статусу породице (породица погинулог и несталог борца ВРС,
цивилне жртве рата, РВИ ВРС I–IV категорије, породица борца I и II категорије,
социјално угрожена породица)
Надлежно општинско одјељење Оригинал или овјерена копија
Увјерење да су брат или сестра редовни студенти (уколико су двоје или више дјеце из исте породице студенти) Факултет Оригинал или овјерена копија
Лична карта МУП Копија
Текући рачун Банка Копија
Потврда да студент није обновио више од једне године студирања на уписаној
високошколској установи
Факултет Оригинал
Студенти I године студија достављају потврду о положеном пријемном испиту са бројем
укупно остварених бодова
Факултет Оригинал
Копија прве стране индекса (са сликом и досије бр.) Факултет Копија
Увјерење о пребивалишту МУП Оригинал
Кућна листа чланова породичног домаћинства Одјелење за општу управу Оригинал
Извод из матичне књиге умрлих, за студенте/ученике без једног или оба
родитеља
Одјелење за општу управу Оригинал
Потврда о примањима родитеља, као и осталих чланова домаћинства уписаних у
кућну листу, односно незапослености родитеља и осталих чланова (потврда са
Бироа, а за оне који нису на евиденцији бироа, овјерену изјаву), односно о
примању социјалне помоћи
Послодавац, Завод за запошљавање Оригинал
Потврда о редовном школовању на високошколској установи за сваког студента
из породице са два или више студената
Факултет Оригинал
Изјава да не примају стипендију из других јавних извора стипендиранја/ за ученике изјава родитеља/старатеља Одјелење за општу управу Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 60 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година, односно до промјене статуса
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац