ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Драган Пајић, Шеф Одсјека за друштвене дјелатности
Телефон: 053/315-169
E-мејл:
draganp@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Помоћ спортским клубовима при финансирању редовних активности
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, чл. 59. и 82. „Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, Закон о спорту Републике Српске, чл. 11, 134. и 135. „Службени гласник Републике Српске“, бр. 4/02, 66/03, 73/04 и 102/08 , Правилник о категоризацији спортова са номенклатуром спортских грана и грана спорта у РС, Правилник се примјењује у цјелости, „Службени гласник РС“, број: 74/09 , Статут општине Дервента, чл. 68. и 89. Службени гласник Општине Дервента, бр. 7/17, Правилник о додјели једнократних новчаних помоћи за подршку пронаталитетној политици , Правилник се примјењује у цјелости, „Службени гласник општине Дервента“, број 5/15
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив спортског клуба / организације
Сједиште
Адреса
Контакт особа
Контакт телефон
Сврха за коју су потребна средства
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Захтјев Подносилац захтјева Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 (3 дана за преглед предмета)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 30 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Једнократно, до исплате средстава.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац