ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за борачко-инвалидску заштиту
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мирјана Тодорић, Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата
Телефон: 053-315-185
E-мејл:
mirjanat@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање статуса РВИ и, сходно томе, права на личну инвалиднину, ортопедски додатак и додатак за његу и помоћ
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чл. 5, 39. и 87. Службени гласник републике Српске, број 134/11, 9/12 и 40/12 , Закон о општем управном поступку, чл. 190. „Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02,18/07 и 50/10 , Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета, члан 1. „Службени гласник Републике Српске“, број:31/10, Правилник о раду љекарских комисија за оцјену војног инвалидитета, чл. 1. „Службени гласник Републике Српске“, број: 31/10 , Правилник о оштећењу организма по основу којих војни инвалид има право на додатак за његу и помоћ, чл. 1. „Службени гласник Републике Српске“, број: 31/10 , Правилник о оштећењу организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак , чл. 1. „Службени гласник Републике Српске“, број: 31/10.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ
Адреса (мјесто, улица и број)
Контакт телефон
Образложење захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП На увид
Увјерење о околностима рањавања, повређивања, оболења Надлежна војна пошта, Министарство рада и БИЗ Овјерена копија
Увјерење из војне евиденције о дужини учешћа у рату Одјељење за привреду и друштвене дјелатности-Одсјек за борачко-инвалидску заштиту Оригинал Прибавља се по службеној дужности ако га издаје ово одјелење или га има у својој архиви
Медицинска документација Надлежна здравствена установа Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 (3 дана за преглед предмета)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Док постоје Законом прописани услови.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац