ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за борачко-инвалидску заштиту
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мирјана Тодорић, Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата
Телефон: 053-315-185
E-мејл:
mirjanat@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Доношење рјешења о признавању статуса члана породице погинулог борца којим подносилац остварује друга права као и право на породичну инвалиднину
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чл. 13, 16, 60. и 87. Службени гласник републике Српске, број 134/11, 9/12 и 40/12, Закон о општем управном поступку, чл. 190. „Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02,18/07 и 50/10
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ
Адреса (мјесто, улица и број)
Контакт телефон
Образложење захтјева
Име, презиме и сродство чланова породице/ подносилаца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење Војне поште о околностима погибије погинулог борца ВРС Војна пошта којој је погинули припадао Овјерена копија
Увјерење из војне евиденције о дужини учешћа у рату Одјељење за привреду и друштвене дјелатности-Одсјек за борачко-инвалидску заштиту Оригинал Прибавља се по службеној дужности ако га издаје ово одјелење или га има у својој архиви
Медицинска докуменатација о лијечењу кад се ради о умрлом борцу Надлежна здравствена установа Копија
Извод из матичне књиге вјенчаних Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или копија
Извод из матичне књиге умрлих Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или копија
Извод из матичне књиге рођених Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или копија
Лична карта МУП На увид
Увјерење о редовном школовању Школска установа Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 (3 дана за преглед предмета)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 30 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Док постоје Законом прописани услови
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац