ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за борачко-инвалидску заштиту
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мирјана Тодорић, Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата
Телефон: 053-315-185
E-мејл:
mirjanat@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Заштита цивилних жртава рата и остваривање права на новчану накнаду по основу цивилног инвалидитета
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити цивилних жртава рата – пречишћен текст , чл. 2. и 24. Службени гласник Републике Српске, број 134/11, 9/12, 40/12, Закон о општем управном посутпку, чл. 190. Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ
Адреса (мјесто, улица и број)
Контакт телефон
Околности страдања
Датум страдања (дан, мјесец и година)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП На увид
Извод из матичне књиге рођених Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Увјерење о околностима рањавања Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Оригинал или овјерена копија
Медицинска документација Надлежна здравствена установа Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 (3 дана за преглед предмета)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Док постоје Законом прописани услови.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац