ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за борачко-инвалидску заштиту
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мирјана Тодорић, Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата
Телефон: 053-315-185
E-мејл:
mirjanat@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Признавање права на породичну инвалиднину као мјесечно примање
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити цивилних жртава рата , чл. 3, 9. и 24. „Службени гласник Републике Српске“ број: 24/10, Закон о општем управном поступку, чл. 190. „Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02,87/07 и 50/10
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ
Адреса (мјесто, улица и број)
Контакт телефон
Образложење захтјева
Име, презиме и сродство чланова породице/подносилаца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге вјенчаних Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Извод из матичне књиге рођених Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Извод из матичне књиге умрлих Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Увјерење о околностима погибије цивилне жртве рата ЦЈБ, Цивилна заштита Оригинал или овјерена копија
Увјерење о редовном школовању Школска установа Оригинал или овјерена копија
Лична карта МУП На увид
Кућна листа Одјелење за општу управу Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 (3 дана за преглед предмета)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Док постоје Законом прописани услови.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац