ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за борачко-инвалидску заштиту
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мирјана Тодорић, Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата
Телефон: 053-315-185
E-мејл:
mirjanat@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Признавање законског права на годишњи борачки додатак
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , чл. 30, 31. и 87. „Службени гласник Републике Српске“, број: 134/11, 09/12 и 40/12, Закон о општем управном поступку, чл. 190. „Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02,18/07 и 50/10 , Уредба о борачком додатку, чл. 2, 5, 9. и 11. Службени гласник Републике Српске, број 52/13, 35/14 и 53/14
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
Адреса (мјесто, улица и број)
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Копија
Рјешење о статусу и категорији борца Одјељење за привреду и друштвене дјелатности-Одсјек за борачко-инвалидску заштиту Оригинал Прибавља се по службеној дужности ако га издаје ово одјелење или га има у својој архиви
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 (2 дана за преглед предмета)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Док постоје Законом прописани услови.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац