ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за борачко-инвалидску заштиту
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мирјана Тодорић, Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата
Телефон: 053-315-185
E-мејл:
mirjanat@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА По извршеном рангирању и добијеној сагласности, Рјешењем Министарства рада и борачко-инвалидске заштие Бања Лука врши се додјела стана, односно неповратних новчаних средстава
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чл. 39, 60, 75. и 87. „Службени гласник Републике Српске“, број: 134/11, 9/12 и 40/12 , Закон о општем управном поступку , чл. 190. „Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02,18/07 и 50/10, Уредба о стамбеном збињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида, Уредба се примјењује у цјелости, „Службени гласник Републике Српске“, број: 43/07, 73/08 и 18/11
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ
Адреса (мјесто, улица и број)
Контакт телефон
Образложење захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП На увид
Рјешење о утврђеном статусу ППБ или РВИ Одјељење за привреду и друштвене дјелатности-Одсјек за борачко-инвалидску заштиту Оригинал Прибавља се по службеној дужности ако га издаје ово одјелење или га има у својој архиви
Рјешење о утврђеном статусу борца Одјељење за привреду и друштвене дјелатности-Одсјек за борачко-инвалидску заштиту Оригинал Прибавља се по службеној дужности ако га издаје ово одјелење или га има у својој архиви
Кућна листа Одјелење за општу управу Оригинал
Доказ о непосједовању некретнина Катастар или надлежни орган Оригинал
Доказ да је имовина уништена Катастар или надлежни орган Оригинал
Изјава странке о ненаплаћеној нематеријалној одштети Надлежни општински орган Оригинал
Доказ да је имовина неусловна за становање Надлежни општински орган Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 90
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 90 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Док постоје Законом прописани услови.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац