ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за борачко-инвалидску заштиту
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мирјана Тодорић, Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата
Телефон: 053-315-185
E-мејл:
mirjanat@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање законом гарантованих права борачко-инвалидској категорији становништва. По извршеном рангирању, приједлог се доставља Министарства рада и борачко-инвалидске заштие Бања Лука које даје сагласност и утврђује термин боравка у бањи
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , чл. 39, 60, 72. и 87. „Службени гласник Републике Српске“, број: 134/11, 9/12 и 40/12, Закон о општем управном поступку , чл. 190. „Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02,18/07 и 50/10
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ
Адреса (мјесто, улица и број)
Контакт телефон
Образложење захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о утврђеном статусу ППБ или РВИ Одјељење за привреду и друштвене дјелатности-Одсјек за борачко-инвалидску заштиту Оригинал Прибавља се по службеној дужности ако га издаје ово одјелење или га има у својој архиви
Кућна листа Одјелење за општу управу Оригинал
Препорука љекара специјалисте за бањско лијечење Надлежна здравствена установа Оригинал или овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 90
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 60 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До 30.10. текуће године.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац