ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за борачко-инвалидску заштиту
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мирјана Тодорић, Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата
Телефон: 053-315-185
E-мејл:
mirjanat@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање наставка остваривања права у мјесту новог пребивалишта
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , чл. 20. став 5. и чл. 22. „Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02,18/07 и 50/10, Инструкција министарства рада и борачко инвалидске заштите Бања Лука о начину поступања у случају промјене мјесне надлежности , чл. 2. Број инструкције 05/5-8645/04 од 24.09.2004. год.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
Адреса (мјесто, улица и број)
Контакт телефон
Образложење захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 3 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац