ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за борачко-инвалидску заштиту
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мирјана Тодорић, Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата
Телефон: 053-315-185
E-мејл:
mirjanat@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање царинских олакшица у складу са прописима којима се уређује питање пореза и царинa
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , чл. 56. и чл. 60. тачка (к) , „Службени гласник Републике Српске“, број: 134/11,9/12 и 40/12 , Уредба о измјени Уредбе о преношењу евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу, Уредба се примјењује у цјелости , Сл. гласник РС, број 45/07 , Правилник о садржају и начину вођења војних евиденција, Правилник се примјењује у цјелости , Сл. гласник РС, број 66/12
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ и број личне карте
Адреса (мјесто, улица и број)
Контакт телефон
Подаци о признатом статусу и категорији РВИ
Проценат и основ инвалидитета
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о повластици која је издата раније, а није кориштена Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) /
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Захтјев рјешава Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, а Одјељење за привреду и друштвене дјелатности-Одсјек за борачко-инвалидску заштиту је само посредник
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 6 мјесеци
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац