ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за борачко-инвалидску заштиту
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мирјана Тодорић, Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата
Телефон: 053-315-185
E-мејл:
mirjanat@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Помоћ у остваривању права на здравствену заштиту одређеним категоријама становништва (борци ВРС, РВИ, чланови породица погнулих бораца и РВИ, цивилне жртве рата)
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о републичкој управи, чл. 82. став 2. „Службени гласник Републике Српске“, број: 118/08,11/09, 74/10,86/10, 24/12 и 121/12, Закон о министарствима , чл. 58. “Службени гласник Републике Српске“, бр.70/02, 33/04, 118/05 и 33/06, Критерији за додјелу једнократних новчаних помоћи за здравствену заштиту корисницима права из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за текућу годину, Акт се примјењује у цјелости
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ и број личне карте
Адреса (мјесто, улица и број)
Контакт телефон
Подаци о признатом статусу
Образложење захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о утврђеном статусу Одјељење за привреду и друштвене дјелатности-Одсјек за борачко-инвалидску заштиту Оригинал Прибавља се по службеној дужности ако га издаје ово одјелење или га има у својој архиви
Лична карта МУП Овјерена копија
Текући рачун Банка Овјерена копија
Кућна листа Одјелење за општу управу Оригинал
Медицинска документација о лијечењу Надлежна здравствена установа Овјерена копија
Доказ о висни примања, чек од инвалиднине, пензије или потврда за чланове породице Надлежни орган Овјерена копија
Рачуни о извршеној уплати одређених здравствених услуга Надлежне здравствене установе Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) /
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Захтјев рјешава Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, а Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Одсјек за борачко-инвалидску заштиту је само посредник
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Једнократно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац