ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за борачко-инвалидску заштиту
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дрена Мрђа, Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности
Телефон: 053-315-136
E-мејл:
drenam@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање увјерења о учешћу у рату на основу којег странка остварује друга права
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чл. 128. „Службени гласник Републике Српске“, број: 134/11, 09/12 и 40/12 , Закон о општем управном поступку, чл. 159, 160. „Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02,18/07 и 50/10, Уредба о преношењу евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу, Уредба се примјењује у цјелости, Сл. гласник РС, број 17/06, 62/06, 72/06, 45/07 , Упутство о садржају и начину вођења евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу , Упутство се примјењује у цјелости, Сл. гласник РС, број 105/06, Правилник о садржају и начину вођења војних евиденција , Правилник се примјењује у цјелости, Сл. гласник РС, број 66/12 и 1/17.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ
Адреса (мјесто, улица и број)
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Изјава странке Одјелење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Лична карта МУП Копија
Војна књижица Војни одсјек Овјерена копија
Потврда Војне поште о учешћу у рату Надлежна војна пошта Овјерена копија
Дозвола за кретање Надлежна војна пошта Овјерена копија
Потврда о раздужењу наоружања Надлежна војна пошта Овјерена копија
Медицинска документација о лијечењу Надлежна здравствена установа Овјерена копија
Налаз, оцјена и мишљење Ниже војне љекарске комисије Нижа војна љекарска комисија Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Захтјев рјешава Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, а Одјељење за привреду и друштвене дјелатности је посредник, ради на материјалним доказима, врши саслушање лица у поступку.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац