ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за борачко-инвалидску заштиту
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дрена Мрђа, Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности
Телефон: 053-315-136
E-мејл:
drenam@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање увјерења као основ за признавање статуса и права у складу са важећим законским одредбама
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чл. 128. „Службени гласник Републике Српске“, број: 134/11, 09/12 и 40/12 , Закон о општем управном поступку , чл. 159, 160. „Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02,18/07 и 50/10 , Правилник о садржају и начину вођења војних евиденција , Примјењује се у цјелости, Сл. гласник РС, број 66/12 и 1/17.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ
Адреса (мјесто, улица и број)
Контакт телефон
Образложење захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Медицинска документација Надлежна здравствена установа Овјерена копија
Лична карта МУП Копија
Изјава свједока Одјелење за општу управу Оригинал
Потврда о рањавању, повређивању, погибији Надлежна војна пошта Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) /
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Захтјев рјешава Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, а Одјељење за привреду и друштвене дјелатности прикупља материјалне доказе и прослеђује Министарству
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац