ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за борачко-инвалидску заштиту
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дрена Мрђа, Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности
Телефон: 053-315-136
E-мејл:
drenam@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регулисање статуса и остваривање законом утврђених права
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, чл. 20. став 5. и чл. 159. „Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02,18/07 и 50/10 , Упутство о садржају и начину вођења евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу, чл. 17. Службени гласник РС, бр. 105/06, Уредба о преношењу евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу, Уредба се примјењује у цјелости , Сл. гласник РС, број 17/06, 62/06, 45/07, Правилник о садржају и начину вођења војних евиденција , Правилник се примјењује у цјелости, Сл. гласник РС, број 66/12 и 1/17.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
Контакт адреса
Контакт телефон
Подаци о одјави из војне евиденције, град/општина одакле долази
Датум и мјесто рођења
Мјесна заједница, улица и број стновања на подручју општине Дервента
Период служења војног рока
Националност
Завршене школе
Посљедња оцјена способности за војну вјежбу (способан, ограничено способан или неспособан), датум оцјене, која комисија је вршила оцјену способности, тачка списка болести, рјешење број.
ВЕС (основни) ВЕС (допунски)
Чин, наредба, број, од
Учешће у рату од до у ВП
Рањен, увјерење ВП број од
РВИ група са % тјелесног оштећења организма по рјешењу број од године.
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 3 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Док постоје Законом прописани услови
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац