ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за борачко-инвалидску заштиту
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дрена Мрђа, Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности
Телефон: 053-315-136
E-мејл:
drenam@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регулисање статуса и остваривање законом утврђених права
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, чл. 20. став 5. и чл. 159. „Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02,18/07 и 50/10 , Упутство о садржају и начину вођења евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу, чл. 17. Службени гласник РС, бр. 105/06, Уредба о преношењу евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу, Уредба се примјењује у цјелости , Сл. гласник РС, број 17/06, 62/06, 45/07, Правилник о садржају и начину вођења војних евиденција , Правилник се примјењује у цјелости, Сл. гласник РС, број 66/12 и 1/17.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
Контакт адреса
Контакт телефон
Подаци о одјави из МУП-ПС Дервента-дана
У којој је општини извршена пријава
Мјесто, улица и број становања на подручју општине гдје је извршена пријава
Датум и мјесто рођења
Националност
Завршене школе
Датум уписа у војну евиденцију општине Дервента
Период служења војног рока, од до у ВП
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 3 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац