ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Михајло Станојевић, Горан Петковић, Стручни сарадник матичар у матичној служби
Телефон: 053/315-134
E-мејл:
mihajlos@derventa.ba, goranp@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Вођење евиденције о умрлим лицима, престанак права и обавеза за умрлог и остваривање права насљедника
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама , чл. 25-30. Службени гласник Републике Српске, број 111/09 и 43/13 , Упутство о вођењу матичних књига, тачка 160-172. Службени гласник Републике Српске, број 55/10, 119/12 и 64/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме пријавиоца смрти
Адреса становања пријавиоца
Име и презиме и пол умрлог
Датум и мјесто рођења умрлог
Држављанство умрлог
Националност и вјероисповијест умрлог
Адреса становања умрлог
ЈМБГ
Брачно стање умрлог
Име и презиме брачног друга
Датум и мјесто смрти умрлог
Мјесто сахране умрлог
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о смрти Здравствена установа Оригинал
Извод из МКР умрлог Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал Прибавља се по службеној дужности од надлежног органа јединице локалне самоуправе у Републици Српској
Лична карта умрлог МУП На увид
Лична карта пријавиоца смрти МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 1 дан
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац