ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Михајло Станојевић, Горан Петковић, Стручни сарадник матичар у матичној служби
Телефон: 053/315-134
E-мејл:
mihajlos@derventa.ba, goranp@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Вођење евиденције о закљученом браку и остваривање права која проистичу из тог статуса
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 22, 23, 24. и 48. Службени гласник РС, број: 111/09 и 43/13, Упутство о вођењу матичних књига тачка 143-148. и 150. Службени гласник РС, број: 55/10, 119/12 и 64/13, Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за пријаве о намјери ступања у брак 15 КМ (за вјенчање за вријеме радног времена) и 60 КМ (за вјенчање послије радног времена и у нерадне дане) таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме будућих супружника
Подаци о родитељима супружника
ЈМБ супружника
Датум и мјесто рођења супружника
Држављанство супружника
Националност и вјероисповијест супружника
Адреса становања
Школска спрема будућих супружника
Брачно стање будућих супружника
Изјава о презимену будућих супружника
Подаци о кумовима/свједоцима будућих супружника
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР будућих супружника Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал
Увјерење о држављанству будућих супружника Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал
Лична карта или пасош МУП На увид
Увјерење о слободном брачном стању за стране држављане Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал
Лична карта свједока/кумова МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 1 дан
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац