ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Михајло Станојевић, Горан Петковић, Стручни сарадник матичар у матичној служби
Телефон: 053/315-134
E-мејл:
mihajlos@derventa.ba, goranp@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис у матичну евиденцију и стицање услова за остварење других права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама , чл. 12-16. и 48. Службени гласник Републике Српске, број 111/09 и 43/13, Упутство о вођењу матичних књига , тачка 23, 29. и 69. Службени гласник Републике Српске, број 55/10, 119/12 и 64/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ
Број л.к.
Адреса становања
Име и презиме родитеља дјетета
Пол дјетета
Име и презиме дјетета
Датум и мјесто рођења дјетета
Националност и вјероисповијест
Држављанство
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод и МКР и МКВ родитеља Одјелење за општу управу – Матична служба Овјерена копија
Увјерење о држављанству родитеља Одјелење за општу управу – Матична служба Овјерена копија
Личне карте родитеља МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Чл. 14. став 1. Закона о матичним књигама (Сл. Гл. РС, бр. 111/09 и 43/13) утврђује обавезу пријаве рођења дјетета у року од 15 дана, а упис се врши одмах по пријави. Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац