ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Оливера Ћебеџија, Самостални стручни сарадник за општу управу
Телефон: 053/315-122
E-мејл:
oliverac@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Странка промјеном ентитетског држављанства остварује права, у складу с важећим прописима
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о држављанству РС, чл. 29. и 30. Службени гласник Републике Српске, број 59/14 , Закон о држављанству БиХ , чл. 29. Службени гласник БиХ, број бр. 4/97, 13/99, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 и 87/13 , Закон о матичним књигама, чл. 21. Службени гласник Републике Српске, број 111/09 и 43/13 , Закон о општем управном поступку, чл. 190. Службени гласник Републике Српске број 13/02. 87/07 и 50/10.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса виших органа власти – Такса за захтјев за избор и промјену ентитетског држављанства 10 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, име једног родитеља и презиме
Адреса становања
Контакт телефон
Датум и мјесто рођења
ЈМБГ
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Увјерење о држављанству БиХ-Федерације БиХ Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Увјерење о пријави пребивалишта у РС МУП Оригинал или овјерена копија
Лична карта МУП Овјерена копија
Извод из МКВ (за лице у браку, ако је након склапања брака дошло до промјене презимена) Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 60 дана (Захтјеви се просљеђују Министарству управе и локалне самоуправе РС на рјешавање).
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац