ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Михајло Станојевић, Горан Петковић, Стручни сарадник матичар у матичној служби
Телефон: 053/315-134
E-мејл:
mihajlos@derventa.ba, goranp@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућити странци да давањем личне изјаве о одређеним подацима оствари права која му по закону припадају
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 12. и 23. Службени гласник Републике Српске, број 111/09 и 43/13, Закон о личном имену чл. 5, 6, 7. и 8. Службени гласник РС, број. 27/93 и 15/00 , Упутство о вођењу матичних књига , чл. 128. Службени гласник Републике Српске, број 55/10, 119/12 и 64/13 , Одлука о општинским административним таксама , чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за изјаву о промјени презимена дату у матичној служби и мјесној канцеларији у складу с чл. 8. Закона о личном имену 5 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
Адреса становања
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Изјава овјерена код надлежног органа или дата на записник у матичној служби Надлежни орган управе, нотар или матична служба Оригинал или овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 1 дан
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац