ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сретко Недић, Момир Вукичевић, Стручни сарадник – матичар
Телефон: 053/320-800, 053/325-721
E-мејл:
sretkon@derventa.ba, momirv@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права грађана у иностранству
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, чл. 160. Службени гласник Републике Српске број 13/02, 87/07 и 50/10 , Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. Службени гласник Општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Административна такса за потврде о издржавању за иностранство 10 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме, име једног родитеља
Брачно стање
Адреса и мјесто становања
Датум и мјесто рођења
Сроднички однос
Која примања користи
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП На увид
Чек од пензије Фонд ПИО На увид
Извод из матичне књиге рођених Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал Прибавља се по службеној дужности од надлежног органа јединице локалне самоуправе у Републици Српској
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 / одмах по пријему захтјева
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 1 дан
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац