ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Оливера Ћебеџија, Самостални стручни сарадник за општу управу
Телефон: 053/315-122
E-мејл:
oliverac@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућити странци да може склопити брак у случају оправданог одсуства другог супружника
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама , чл. 23. Службени гласник РС, број: 111/09 и 43/13 , Породични закон , чл. 23. Службени гласник РС, број: 54/02, 41/08 , Закон о општем управном поступку, чл. 190. Службени гласник Републике Српске, бр.13/02, 87/07 и 50/10 , Одлука о општинским административним таксама , чл. 1. Службени гласник Општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за пријаве о намјери ступања у брак 15 КМ (за вјенчање за вријеме радног времена) и 60 КМ (за вјенчање послије радног времена и у нерадне дане) таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, име једног родитеља и презиме подносиоца захтјева
Адреса становања
Контакт телефон
ЈМБГ
Број личне карте
Име, презиме и име једног родитеља пуномоћника
Датум и мјесто рођења пуномоћника
Број личне карте пуномоћника
ЈМБГ пуномоћника
Пребивалиште пуномоћника
Име, презиме и име родитеља супружника
Датум и мјесто рођења заступаног супружника
Националност и вјероисповијест супружника
Пребивалиште супружника
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР за оба супружника Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Увјерење о држављанству за оба супружника Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Пуномоћ од овлаштеног органа не старија од 90 дана Надлежни орган управе или нотар Оригинал
Доказ о немогућности прусуства будућег супружник закључењу брака Разне установе / организације Оригинал
Личне карте супружника и опуномоћеника МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац