ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Оливера Ћебеџија, Самостални стручни сарадник за општу управу
Телефон: 053/315-122
E-мејл:
oliverac@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Уписом у основну матичну евиденцију рођених омогућује се странци да на основу извода оствари своја права
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 42. и 46. Службени гласник Републике Српске, број 111/09 и 43/13 , Закон о општем управном поступку, чл. 190. Службени гласник Републике Српске, бр.13/02, 87/07 и 50/10 , Упутство о вођењу матичних књига , Упутство се примјењује у цјелости , Службени гласник Републике Српске, број 55/10, 119/12 и 64/13, Одлука о општинским административним таксама , чл. 1. Службени гласник Општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за пријаву за упис у посебну МКР, МКВ и МКУ ( осим уписа која се врше на основу рјешења надлежних органа) 10 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме, име оца и име
Датум и мјесто рођења
ЈМБГ
Број и мјесто уздавања личне карте
Пребивалиште
Контакт телефон
Подаци о подносиоцу захтјева (Име и презиме, датум и мјесто рођења, ЈМБГ, раније држављанство)
Подаци о родитељима (Име и презиме, име оца, датум и мјесто рођења, ЈМБГ, држављанство оца и мајке)
Правни основ за накнадни упис у МКР
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о рођењу Здравствена установа Оригинал или овјерена копија
Вјенчани лист родитеља или родни лист мајке, ако родитељи нису у браку Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Увјерење да лице није уписано у МКР Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Увјерење о држављанству родитеља Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Лична карта подносиоца захтјева МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац