ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Оливера Ћебеџија, Самостални стручни сарадник за општу управу
Телефон: 053/315-122
E-мејл:
oliverac@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Накнадним уписом у МКУ се омогућује остваривање насљедних права
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама , чл. 5, 42. и 46. Службени гласник Републике Српске, број 111/09 и 43/13, Закон о општем управном поступку , чл. 190. Службени гласник Републике Српске, бр.13/02, 87/07 и 50/10 , Упутство о вођењу матичних књига, тачка 160 – 172. Службени гласник Републике Српске, број 55/10, 119/12 и 64/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за пријаву за упис у посебну МКР, МКВ и МКУ (осим уписа која се врше на основу рјешења надлежних органа) 10 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ
Број л.к. и МУП
Адреса становања
Контакт телефон
Име и презиме умрлог лица
Датум и мјесто смрти
Датум и мјесто рођења умрлог лица
Брачно стање умрлог лица
Име и презиме супружника
Последње пребивалиште умрлог лица
Мјесто сахране
Разлог због којег није извршен упис у МКУ
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ смрти Надлежна здравствена установа Оригинал
Извод из МКР и МКВ, уколико је лице било у браку Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Увјерење да умрли није уписан у МКУ Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал
Лична карта подносиоца захтјева МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац