ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Оливера Ћебеџија, Самостални стручни сарадник за општу управу
Телефон: 053/315-122
E-мејл:
oliverac@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рјешавање статуса држављанства БиХ и РС и, на основу тога, остваривање других права
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 20. и 21. Службени гласник Републике Српске, број 111/09 и 43/13 , Закон о општем управном поступку чл. 190. Службени гласник Републике Српске, бр.13/02, 87/07 и 50/10 , Закон о држављанству Босне и Херцеговине, чл. 4. и 30. „Службени гласник БиХ“, број 4/97, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/13 , Упутство о вођењу матичних књига, тачка 138-142.2. Службени гласник Републике Српске, број 55/10, 119/12 и 64/13, Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. Службени гласник Општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Административна такса за рјешења о накнадном упису држављанства у МКР За лица рођена у Дервенти – 10 КМ, за држављане бивших република СФРЈ – 30 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Адреса становања
Контакт телефон
ЈМБ
Име и презиме лица које се уписује
Мјесто и датум рођења
ЈМБ
Подаци о родитељима
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта подносиоца захтјева МУП На увид
Извод из МКР за лице којем се уписује држављанство Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Увјерење о држављанству БИХ родитеља Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Увјерење да није уписан у МКД по рођењу, држављанству и пребивалишту родитеља Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Увјерење о пребивалишту за лице којем се утврђује држављанство МУП Оригинал или овјерена копија
Увјерење да није уписан у МКД по пребивалишту Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац