ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Михајло Станојевић, Горан Петковић, Стручни сарадник матичар у матичној служби
Телефон: 053/315-134
E-мејл:
mihajlos@derventa.ba, goranp@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућити држављанима БИХ да на основу иностраних извода остваре своја права у БИХ
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама , чл. 48. и 49. Службени гласник Републике Српске, број 111/09 и 43/13, Закон о општем управном поступку чл. 190. Службени гласник Републике Српске, бр.13/02, 87/07 и 50/10 , Упутство о вођењу матичних књига , тачка 110-112, 121-124.1, 149-151. и 163. Службени гласник Републике Српске, број 55/10, 119/12 и 64/13, Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. Службени гласник Општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Административна такса за упис у посебну МКР, МКВ и МКУ 5 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Адреса становања подносиоца захтјева
Име, презиме и пол лица за које се врши упис
Мјесто и датум рођења
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МК – интернационални извод или национални извод овјерен аpostille Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Увјерење о држављанству Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Лична карта и пријава пребивалишта МУП Овјерена копија
Увјерење о кретању од момента настанка чињенице за коју се врши упис до дана подношења захтјева МУП Оригинал
Увјерење да упис није извршен у МК по мјесту рођења, пребивалишта и држављанства Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Лична карта подносиоца захтјева МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац