ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Оливера Ћебеџија, Самостални стручни сарадник за општу управу
Телефон: 053/315-122
E-мејл:
oliverac@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Исправка грешке у рјешењу и доношење одговарајућег закључка, чиме се омогућује провођење рјешења у складу с прописима и утврђеним чињеницама
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, чл. 207. „Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10, Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. Службени гласник Општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, име оца и презиме
Датум и мјесто рођења
Број и мјесто издавања личне карте
Адреса становања
ЈМБГ
Контакт телефон
Рјешење које се исправља
Напомена о грешци коју треба исправити
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење које се исправља Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 15 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац