ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Михајло Станојевић, Горан Петковић, Стручни сарадник матичар у матичној служби
Телефон: 053/315-134
E-мејл:
mihajlos@derventa.ba, goranp@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућити странци да може закључити брак ван зграде општине у одређеним објектима на подручју општине Дервента
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Породични закон РС, чл. 21. Службени гласник РС, број. 54/02 и 41/08, Закон о матичним књигама, чл. 22. и 23. Службени гласник Републике Српске, број 111/09 и 43/13, Закон о општем управном поступку, чл. 190. Службени гласник Републике Српске, бр.13/02, 87/07 и 50/10 , Упутство о вођењу матичних књига, тачка 143. Службени гласник Републике Српске, број 55/10, 119/12 и 64/13 , Одлука о општинским административним таксама , чл. 1. Службени гласник Општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за пријаве о намјери ступања у брак 15 КМ (за вјенчање ван радног времена) и 60 КМ (за вјенчање послије радног времена и у нерадне дане) таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, име једног родитеља и презиме
ЈМБГ
Адреса
Број личне карте
Контакт телефон
Мјесто и датум одржавања закључења брака
Разлог одржавања вјенчања изван службених просторија
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР за младенце Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Увјерење о држављанству за младенце Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Лична карта подносиоца захтјева МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 3 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац