ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сретко Недић, Момир Вукичевић, Стручни сарадник – матичар
Телефон: 053/320-800, 053/325-721
E-мејл:
sretkon@derventa.ba, momirv@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Доказ истинитости потписа и рукописа, односно да је препис истовјетан оргиналу или овјереном препису изворне исправе, чиме се омогућује странци остваривање других права
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон o овјеравању потписа, рукописа и преписа , Одредбе Закона се примјењују у цјелости , „Службени гласник Републике Српске“, број 106/09 , Закон о општем управном поступку , чл. 87. Службени гласник Републике Српске, бр.13/02, 87/07 и 50/10 , Упутство за извршавање Закона о овјеравању потписа, рукописа и преписа , Упутство се примјењује у цјелости, „Службени гласник Републике Српске“, број 76/10 и 97/10, Одлука о општинским административним таксама , чл. 1. Службени гласник Општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса за овјере, преписе и преводе 1) за овјеру потписа, рукописа и преписа:
a) за овјеру сваког потписа ако није другачије прописано (пуномоћ, изјава, сагласност кућна листаи сл.) – 4 КM,
б) за овјеру рукописа, за овјеру преписа и фотокопије докумената од сваког полутабака оргинала – 2 KM;
2) за овјеру плана, цртежа, пројеката и слично – 10 КМ;
За овјеру уговора, плаћа се овјера сваког потписа – 5 KM
таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Број личне карте и мјесто издавања, односно другог идентификационог документа са сликом.
Адреса становања
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Документ на коме се врши овјера потписа или рукописа Надлежна установа Оригинал
Лична карта или други идентификациони документ са сликом МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 1 дан
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси усмено