ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ, Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Ивона Пејин, Самостални стручни сарадник за управно-правне послове и евиденцију стамбених и пословних просторија у власништву општине
Телефон: 053 315-142
E-мејл:
ivonapejin@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Евиденција лица овлаштених за заступање заједнице на подручју општине Дервента. Оснивање заједнице етажних власника ради остваривања заједничких права и интереса
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о одржавању стамбених зграда, чл. 18, 19. и 23. Службени Гласник Републике Српске, бр.101/1, Закон о општем управном поступку , чл. 190. Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10, Правилник о упису у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, чл. 3, 10. и 13. „Службени гласник Републике Српске“, број: 27/12, Одлука о општинским административним таксама , чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента“, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за списе и радње у поступку уписа у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда 1) за упис оснивања заједнице, до четири етажна власника, у регистар….30 КМ;
2) за упис оснивања заједнице, преко четири етажна власника, у регистар….50 КМ;
3) за извод из регистра или увјерење о подацима из регистра ….10 КМ
таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име једног родитеља) и презиме
Адреса становања
ЈМБ/ЈИБ
Број личне карте
Контакт телефон
Назив заједнице етажних власника
Сједиште ЗЕВ (улица и број)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Оснивачки акт заједнице Заједница етажних власника Оригинал
Овјерен списак чланова заједнице (етажних власника) са потписима Заједница етажних власника Оригинал
Одлука о именовању заступника заједнице Заједница етажних власника Оригинал
Овјерени потписи лица овлаштених за заступање заједнице Заједница етажних власника Оригинал
Регистарски лист – Образац Прописан образац Оригинал
Доказ о плаћеној накнади за објављивање огласа Пошта, банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 10 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До подношења захтјева за статусну промјену или престанка заједнице
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац