ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ, Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Ивона Пејин, Самостални стручни сарадник за управно-правне послове и евиденцију стамбених и пословних просторија у власништву општине
Телефон: 053 315-142
E-мејл:
ivonapejin@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Евиденција лица овлаштених за заступање заједнице етажних власника, упис у регистар статусних промјена ЗЕВ
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о одржавању стамбених зграда, чл. 19. и 23. Службени Гласник Републике Српске, бр.101/1, Закон о општем управном поступку , чл. 190. Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10, Правилник о упису у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, чл. 3, 14, 15. и 26. „Службени гласник Републике Српске“, број: 27/12, Одлука о општинским административним таксама , чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента“, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса (за упис промјене лица овлашћених за заступање ЗЕВ или статусну промјену) 1) за статусне промјене …30 КМ; 2) за упис промјене лица овлашћених за заступање …15 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име једног родитеља) и презиме
Број личне карте
ЈМБ
Адреса становања
Контакт телефон
Назив заједнице етажних власника
Сједиште ЗЕВ (улица и број)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Попуњен образац регистарског листа Прописан образац Оригинал
Одлука о именовању заступника заједнице Заједница етажних власника Оригинал
Овјерени потписи лица овлаштених за заступање заједнице Заједница етажних власника Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 10 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Мандат 4 године, са могућношту обнављања мандата.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац