ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ, Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Ивона Пејин, Самостални стручни сарадник за управно-правне послове и евиденцију стамбених и пословних просторија у власништву општине
Телефон: 053 315-142
E-мејл:
ivonapejin@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање увјерења о чињеницама о којима се не води службена евиденција ради остваривања права код других органа
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , чл. 160. Службени гласник Републике Српске, број: 13/02, 87/07 и 50/10 , Одлука о општинским административним таксама , члан 1. Службени гласник општине Дервента, број: 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за увјерења 5 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме, име оца и име
Датум и мјесто рођења
ЈМБ
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште-адреса становања
Контакт телефон
Сврха и разлог издавања увјерења
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Зависно од сврхе за коју се издаје увјерење.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац