ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ, Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Петра Калоперовић, Самостлни стручни сарадник за управно-правне и друге стручне послове из комунално-пословне области
Телефон: 053/315-141
E-мејл:
petrak@ derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Увјерење се издају у сврху одређивања кућног броја на основу важећих прописа
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, чл. 159. Службени гласник Републике Српске, бр.13/02, 87/07 и 50/10, Одлука о називу улица у насељеним мјестима , чл. 1-25. Службени гласник општине Дервента, бр. 9/17, Одлука о општинским административним таксама , чл. 1. Службени гласник општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за увјерења 5 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име једног родитеља) презиме
Број личне карте
ЈМБ
Адреса становања
Контакт телефон
К.ч на којој се налази стамбени или пословни објекат
Улица гдје се налази стамбени или пословни објекат
Сврха издавања увјерења
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Посједовни лист за објекат за који се тражи број Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал Прибавља се по службеној дужности, на основу споразума са РУГИПП, ПЈ Дервента (остаје обавеза подносиоца да плати одговарајућу таксу/накнаду за овај документ, само га он лично не мора подносити)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац