ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Ведран Тадић, Виши стручни сарадник за управљање паркинг сервисом
Телефон: 053/315-149
E-мејл:
vedrant@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Евиденција пловила и обезбјеђивање безбједности пловидбе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о унутрашњој пловидби, чл. 103. Службени гласник Републике Српске, број: 58/01, 33/06, 1/08 и 100/11, Закон о општем управном поступку, чл. 190. Службени гласник Републике Српске, број: 13/02, 87/07 и 50/10, Правилник о упису чамаца у регистар, издавању пловидбене дозволе и о означавању чамаца регистарским ознакама , чл. 2. Службени гласник Републике Српске, број: 3/07 и 56/10 , Рјешење о висини накнаде за коришћење објеката безбједности пловидбе, чл. 1. Службени гласник Републике Српске, број: 100/07, Одлука о општинским административним таксама , чл. 1. Службени гласник општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада виших органа власти – Накнадa за коришћење објеката безбједности пловидбе, чл. 25. став 1. За сваку календарску годину наплаћују се следеће висине накнаде:
а) за чамце без моторног погона 50 KM,
б) за чамце са которним погоном 100 KM,
2. Корисници водених површина на којима нема уређених пловних путева и власници плутајућих објеката који се користе за властите потребе, спорт и рекреацију плаћају накнаду од 50 KM
562-099-00000556-87 Врста прихода – 714913, Прималац – Рачун Јавних прихода Републике Српске
Такса за рјешење за упис чамца у регистар и издавање пловидбене дозволе 20 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив предузећа / Име и презиме, име једног родитеља
ЈИБ / ЈМБ
Број личне карте
Сједиште предузећа / Адреса становања
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
За рјешење о регистрацији чамца: Доказ о власништву за чамац (рачун, уговор или изјава са свједоцима) Изјава овјерена од општинског органа Оригинал
Свједочанство / Увјерење о способности чамца за пловидбу Водопривредно предузеће Оригинал
Свједочанство о баждарењу Водопривредно предузеће Оригинал или овјерена копија
Записник о баждарењу чамца Водопривредно предузеће Оригинал или овјерена копија
Записник о извршеном редовном прегледу Водопривредно предузеће Копија
Пловидбена дозвола Одјељење за стамбено-комуналне послове Копија
Доказ о уплаћеној накнади за коришћење објеката безбједности пловидбе Пошта, банка Оригинал
За продужење пловидбене дозволе: Пловидбена дозвола Одјељење за стамбено-комуналне послове Оригинал
Доказ о уплаћеној накнади за коришћење објеката безбједности пловидбе Пошта, банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година, а пловидбена дозвола се продужава сваке године
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац