ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ, Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Ведран Тадић, Виши стручни сарадник за управљање паркинг сервисом
Телефон: 053/315-149
E-мејл:
vedrant@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис у регистар и омогућавање превоза за властите потребе
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о превозу у друмском саобраћају , чл. 57. Службени гласник Републике Српске, број: 47/17, Закон о општем управном поступку чл. 190. Службени гласник Републике Српске, број: 13/02, 87/07 и 50/10, Одлука о општинским административним таксама, члан 1. Службени гласник општине Дервента, број: 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење о регистрацији обављања дјелатности предузетника 30 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив предузећа / Име и презиме, име једног родитеља
ЈИБ / ЈМБ
Број личне карте
Сједиште предузећа / Адреса становања
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства АПИФ Оригинал
Потврда о власништву и регистрацији (купопродајни уговор или саобраћајна дозвола) / уговор о лизингу Надлежни орган Овјерена копија
Потврда о исправности и техничкој опремљености возила Станица за технички преглед возила Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 (1 дан за преглед предмета)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До промјене услова код подносиоца захтјева, односно до подношења захтјева за одјаву.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац