ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ, Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Ведран Тадић, Виши стручни сарадник за управљање паркинг сервисом
Телефон: 053/315-149
E-мејл:
vedrant@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Обезбјеђење такси превозa на подручју јединице локалне самоуправе, регистрација и евиденција превозника и издатих лиценци
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о превозу у друмском саобраћају, чл. 9. став 2. Службени гласник Републике Српске бр.111/08, 50/10, 12/13, 33/14, Закон о општем управном поступку , чл. 190. Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10, Правилник о издавању лиценци превозника и легитимација за возача моторних возила, чл. 2. Службени гласник Републике Српске бр. 77/13, 103/13 и 26/14 и 87/15, Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање лиценце за превозника 30 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име једног родитеља) и презиме / Назив правног лица
Датум и мјесто рођења (за физичка лица)
ЈМБ / ЈИБ
Број и мјесто издавања личне карте
Основач правног лица
Адреса становања / сједиште
Контакт телефон
Марка возила
Тип возила
Регистарска ознака
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о регистрованој дјелатности Одјелење за привреду/ Надлежни суд Копија
Потврда и протокол о исправности и опремљености возила Станица за технички преглед возила Оригинал
Потврда о регистрацији возила МУП Овјерена копија
Доказ о власништву возила (купопродајни уговор, уговор о лизингу) Надлежни орган Овјерена копија
Доказ о пријави запослених возача, који испуњавају услове из члана 8. Закона о превозу у друмском саобраћају Пореска управа Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац