ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ, Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Ведран Тадић, Виши стручни сарадник за управљање паркинг сервисом
Телефон: 053/315-149
E-мејл:
vedrant@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање обављања такси превоза лица на подручју јединице локалне самоуправе, вођење евиденције о броју превозника и издатих лиценци/легитимација
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о превозу у друмском саобраћају, чл. 8. Службени гласник Републике Српске бр.111/08, 50/10, 12/13, 33/14, Закон о општем управном поступку , чл. 190. Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10, Правилник о издавању лиценци превозника и легитимација за возача моторних возила, чл. 7. Службени гласник Републике Српске бр. 77/13, 103/13 и 26/14 и 87/15, Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за легитимацију за возача такси возила 10 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име једног родитеља) и презиме
Датум и мјесто рођења
ЈМБ
Број и мјесто издавања личне карте
Адреса становања / сједиште
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Диплома о завршеном школовању (у складу са чланом 8. Закона о превозу у друмском саобраћају) Надлежна образовна институција Копија
Возачка дозвола МУП Копија
Доказ о запослењу Пореска управа Оригинал
Фотографија Подносилац захтјева Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 (2 дана за преглед предмета)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац