ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ, Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Ивона Пејин, Самостални стручни сарадник за управно-правне послове и евиденцију стамбених и пословних просторија у власништву општине
Телефон: 053 315-142
E-мејл:
ivonapejin@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Пословање у складу са важећим прописима и одлукама општине Дервента
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , чл. 190. Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10, Одлука о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим објектима и дјелатностима на подручју општине Дервента, чл. 14. „Службени гласник Општине Дервента“, бр. 9/11; 3/13; 6/15 и 8/16, Одлука о комуналним таксама , чл. 2. „Службени гласник Општине Дервента“, бр. 2/18
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Комунална такса за приређивање музичког програма, осим музике која се репродукује електронским или механичким средствима За угоститељске објекте, дневно 10 КМ / на масовним скуповима, дневно 50 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме / Назив правног лица
Број личне карте
ЈМБ / ЈИБ правног лица
Адреса становања
Контакт телефон
Назив и сједиште угоститељског објекта
Дани за које се тражи сагласност
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регистрацији дјелатности Одјелење за привреду/ Надлежни суд Оригинал Прибавља се по службеној дужности од Одј. за привреду, ако га је оно издало и посједује у својој архиви/евиденцији
Лична карта (за предузетника) МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) За период / дане назначене у рјешењу.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац